Ayranda yapılabilecek analiz örnekleri;

Ayranda titre edilebilir asitlik analizi : Asitlik derecesi; 100 gram yoğurdun asitliğini nötralize etmek için harcanan N/4 (0.25 N) NaOH ın ml olarak miktarıdır.

Ayranda yağ analizi:Türk gıda kodeksi standartlarına göre ayran yağ oranına göre 3’ e ayrılmaktadır;
• Tam yağlı yağ oranı en az % 1.5
• Yarım yağlı yağ oranı en az % 0.8
• Yağsız yağ oranı en az % 0.15 olmalıdır.

Ayranda yağsız kuru madde analizi: Bu analiz süt ve ayranda kuru maddenin miktarını belirlemek için yapılır. Deney numunesinin atmosferik basınç altında, 100ºC ± 2ºC’ da sabit ağırlığa kadar kurutulduktan sonra kalan kısmının % olarak hesaplanmasıdır.

Ayranda yoğunluk analizi: Ayranda yoğunluğun tespiti için Piknometre veya Laktodansimetre metodları kullanılır. Piknometre Metodu: Metodun prensibi, belli hacimdeki ayranın 20oC’deki yoğunluğunun, Piknometre ile suyun aynı sıcaklıktaki kütlesine oranı ile bulunmasıdır. Laktodansimetre Metodu: Laktodansimetre ile sıcaklık faktörü dikkate alınarak okunması ile yoğunluk bulunur.

Ayranda Tuz analizi: Ayranda numunelerin klorür miktarını tespit etmek amacıyla yapılır sodyum klorür cinsinden ifade edilir.

Detaylı Bilgi İçin..
Analizi Yapan Laboratuvarlar

Analizi Yapan Laboratuvarlar


Analizde Kullanılan Ürün Tedarikçileri

Analizde Kullanılan Ürün Tedarikçileri