Su örneği içerisinde çöken ve çökmeyen katı madde toplamı askıda katı madde olarak adlandırılır. Su içerisinde bulunan askıda katı madde genellikle kaya zerresi, çamur minerali, kil minerali, planktonlardan oluşur. Tarım arazileri ve insan faktörü su içerisindeki miktarı üzerinde etki gösteren faktörlerdir. Artışı suda kirlenmeye neden olur ışık geçirgenliğini ve oksijen miktarını azaltır. Tüm bunlar su canlılarını olumsuz etkiler. Analiz içi etüv, analitik terazi, filtrasyon ünitesi kullanılmaktadır.

Detaylı Bilgi İçin..
Analizi Yapan Laboratuvarlar

Analizi Yapan Laboratuvarlar


Analizde Kullanılan Ürün Tedarikçileri

Analizde Kullanılan Ürün Tedarikçileri