Aşılar, insan ve hayvanlarda humoral (Vücut sıvılarından ileri gelen) ve sellüler (hücresel) karakterde oluşan aktif bağışıklığı uyararak infeksiyonlara karşı koruma sağlayan biyolojik maddelerdir. Ancak, vücudun mikroorganizmalara karşı korunmasında, pasif bağışıklığın da rolü fazladır ve her ikisi (aktif ve pasif bağışıklık) birden etkin olurlar.
Aktif bağışıklık için kullanılan aşılar başlıca iki gruba ayrılırlar;

1) Klasik (konvansiyonel) aşılar (aktif ve inaktif)
2) Biyoteknolojik aşılar

Aşı teknolojisi laboratuvarlarında geliştirilen aşılar için şu hususlar önem taşımaktadır. Aşılar etkili olmalı, uzun süre bağışıklık vermeli, aşılar uzun süre dayanmalı ve muhafaza edilebilmeli, tek bir dozun oluşturduğu bağışıklık yeterli olmalı, aşıda yan etki  ve toksik etkileri olmamalı, geliştirilen aşılar ucuz olmalı, kolay bulunmalı, güvenilir olmalı ve aşı infeksiyon oluşturmamalıdır.

Aşı teknolojisi labotaruvarlarında gerekli olan cihaz ve ekipmanlara Bioanalyzer, deney hayvanları ünitesi, kütle spektrometresi, mikroskop, hücre kültür odaları örnek olarak gösterilebilir.

 

Detaylı Bilgi İçin..
Bu Alandaki Laboratuvarlar

Bu Alandaki Laboratuvarlar


Kullanılan Ürün Tedarikçileri

Kullanılan Ürün Tedarikçileri


Kurulum ve Danışmanlık

Kurulum ve Danışmanlık


Akreditasyon ve Belgelendirme

Akreditasyon ve Belgelendirme