Doğal bir slikat minareli olan asbest, ısı ve elektrik iletkenliği, sürtünme ve asit dayanıklılığı gibi nedenlerle öncelikli olarak yalıtım maddesi olarak pek çok alanda uzun süre kullanılmıştır. Ancak insan sağlığına ve çevreye olan olumsuz etkileri nedeni ile artık tespit edilmesi ve ortamdan uzaklaştrılması büyük önem taşımaktadır. Ortamda asbest olup olmadığı ve  varsa türünün tespitinin yapılması ve uygun koşullarda bertarafı gerekmektedir. Kanserojen özellikleri nedeni ile asbest tespiti için gerekli çalışmalar yapılır. Bu çalışmalarda kullanılan laboratuvar ürünleri arasında polarize ışık mikrokop (PLM), Taramalı elektron mikroskop (SEM), Faz kontrast mikroskop(PCM) bulunmaktadır.

 

 

Detaylı Bilgi İçin..
Analizi Yapan Laboratuvarlar

Analizi Yapan Laboratuvarlar


Analizde Kullanılan Ürün Tedarikçileri

Analizde Kullanılan Ürün Tedarikçileri