Arıtma çamuru laboratuvarlarında arıtma çamurlarının fiziksel ve kimyasal özelliklerinin belirlenmesi ve arıtma çamurlarının işlenmesi ve bertaraf edilmesine yönelik analiz ve testler yapılır.Bu kapsamda yapılan çalışmalar;

• Katı Madde İçeriği ve Su Muhtevası Analizleri
• Organik Madde İçeriği
• Toplam Azot, Toplam Fosfor
• Çamur Hacim İndeksi (SVI)
• Elektriksel İletkenlik, Tuzluluk, pH
• Yağ-Gres Analizi
• Reolojik Parametreler (Viskozite, Kayma Gerilmesi, Kayma Hızı)
• Çamurların Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin Belirlenmesine Yönelik Analizler
• Partikül Boyut Dağılım Analizi
• Zeta Potansiyeli
• Çamurların Şartlandırılması, Optimum Şartlandırıcı Dozunun Belirlenmesine Yönelik Analizler- Kapiler Emme Testi (CST), Özgül Filtre Direnci (Buchner hunisi) Testi, Crown Press-Belt filtre Pres Simulasyonu, Santrifüj Simulasyonu
• Ağır Metal Analizleri
• Eluat Testi
• Anaerobik Çürütücü Gazında ve Deponi Alanlarında Gaz Kompozisyonunun Belirlenmesine Yönelik Analizler
• Isıl Değer
• Termal Gravimetrik Analiz (TGA) şeklinde sıralanabilir.

Detaylı Bilgi İçin..
Bu Alandaki Laboratuvarlar

Bu Alandaki Laboratuvarlar


Kullanılan Ürün Tedarikçileri

Kullanılan Ürün Tedarikçileri


Kurulum ve Danışmanlık

Kurulum ve Danışmanlık


Akreditasyon ve Belgelendirme

Akreditasyon ve Belgelendirme