Arıtma çamurunda fiziksel ve kimyasal özelliklerin belirlenmesi, arıtma çamurlarının işlenmesi, bertaraf edilmesine yönelik işlemler yapılan analizlerdir.

Arıtma çamuru analizi başlıkları;

1. Arıtma çamurunda katı madde içeriği ve su muhtevası analizi
2. Arıtma çamurunda organik madde içeriği
3. Arıtma çamurunda toplam azot ve toplam fosfor analizi
4. Arıtma çamurunda çamur hacim indeksi analizi
5. Arıtma çamurunda elektriksel iletkenlik, tuzluluk, pH analizi
6. Arıtma çamurunda yağ-gres analizi
7. Arıtma çamurunda reolojik parametreler (viskozite, kayma gerilmesi, kayma hızı) analizi
8. Arıtma çamurunda fiziksel ve kimyasal özelliklerin belirlenmesine yönelik analizler
9. Arıtma çamurunda partikül boyut dağılım analizi
10. Arıtma çamurunda zeta potansiyeli analizi
11. Arıtma çamurunda Çamurların Şartlandırılması, Optimum Şartlandırıcı Dozunun Belirlenmesine Yönelik Analizler- Kapiler Emme Testi (CST), Özgül Filtre Direnci (Buchner hunisi) Testi, Crown Press-Belt filtre Pres Simulasyonu, Santrifüj Simulasyonu
12. Arıtma çamurunda ağır metal analizleri
13. Arıtma çamurunda eluat analizi
14. Arıtma çamurunda Anaerobik Çürütücü Gazında ve Deponi Alanlarında Gaz Kompozisyonunun Belirlenmesine Yönelik Analizler
15. Arıtma çamurunda Isıl Değer
16. Arıtma çamurunda termal gravimetrik analizi

Detaylı Bilgi İçin..
Analizi Yapan Laboratuvarlar

Analizi Yapan Laboratuvarlar


Analizde Kullanılan Ürün Tedarikçileri

Analizde Kullanılan Ürün Tedarikçileri