Ametal metal olmayan elementlerin genel adıdır. Klor, Fosfor, Oksijen ametale örnek olarak verilir. Isı ve elektriği iletkenlikleri düşüktür. Yoğunluklarının düşük olması nedeni ile erime ve kaynama noktaları da düşüktür. Katı halde bulunan ametallerin dayanıklılığı düşüktür.

Detaylı Bilgi İçin..