Tehlikeli kimyasalların ortamdan temizlenmesi ve mikrobiyolojik dekontaminasyon sağlanabilmesi için gerekli olan malzemeleri içermesi gerekmektedir. Laboratuvar depoları için dökülme ve saçılma nedeni ile oluşabilecek acil durumlarda kullanılmak üzere absorban madde ve emici pedler, kişisel güvenlik için koruyucu malzemeler, temizlik ve atık bertarafı için gerekli ekipmanları içeren kitlerdir.

Detaylı Bilgi İçin..
Tedarikçi Firmalar

Tedarikçi Firmalar


Kalibrasyon & Sertifikalandırma

Kalibrasyon & Sertifikalandırma


Teknik Servis, Bakım & Onarım

Teknik Servis, Bakım & Onarım