Toprağın pestisit ve besin elementleri ile kirletilmesi, kirli sulama sularının tarımda kullanımı, kanalizasyon atığı, endüstriyel aktiviteler, trafik kaynaklı atıklar ağır metal kirliliğine neden olan etmenlerdir. Ağır metaller bitkilerin vejetatif organlarını makroskobik, mikroskobik ve fizyolojik olarak etkilemektedir. Topraktaki ağır metalin varlığı bitkisel üretim ile insan ve hayvanlara taşınmaktadır. Ağır metal varlığı ürün kaybına ek olarak tarımsal bitkilerde ağır metallerin birikimi insan sağlığını ve tüm ekosistemi de tehdit etmektedir.
Ağır metal analizi yapılan laboratuvarlarda kullanılan laboratuvar ürünleri içerisinde elektroforez ile birlikte kütle spektrometrisi  ve ICP-OES yer almaktadır.

Detaylı Bilgi İçin..
Analizi Yapan Laboratuvarlar

Analizi Yapan Laboratuvarlar


Analizde Kullanılan Ürün Tedarikçileri

Analizde Kullanılan Ürün Tedarikçileri