Skip to main content

Hektolitre Terazisi tahılların yoğunluğunu ölçmek için kullanılmaktadır. Cihaz buğday, pirinç, mısır, mercimek ve benzeri tahıllarda kullanılır. Buğdayda hektolitre analizinin amacı un verimini belirlemektir. Numunedeki hektolitre değeri tanenin şekli, yoğunluğu, büyüklüğü ve yeknesaklığına göre değişkenlik göstermektedir.

Leave a Reply

  Adınız

  E-posta Adresiniz

  Telefon Numaranız

  Firmanız/Kurumunuz

  Hizmet Alanı

  Mesajınız