Skip to main content

Hayvancılıkta üremenin kontrolü ve gen kaynaklarının koruma altına alınması için sperm, embriyo, hücre ve DNA örnekleri toplanması gibi amaçlarla kurulan laboratuvarlardır. Hayvanların korunması amacıyla genetik verilerin toplanması ve kullanılması, hayvanlarda ebeveyn tayini, hayvan genom araştırmaları, gen kaynaklarının tanımlanması, üreme biyoteknolojisi çalışma alanları örnekleri içerisinde yeralmaktadır. Bu laboratuvarlarda kullanılan laboratuvar ürünlerine örnek olarak Bioanalyzer, fermentör, kütle spektrofotometre, confocal verilebilmektedir.

Leave a Reply

  Adınız

  E-posta Adresiniz

  Telefon Numaranız

  Firmanız/Kurumunuz

  Hizmet Alanı

  Mesajınız