Skip to main content

Mikoloji mantarların genetik, taksonomi ve biyokimyasal özelliklerini inceleyen bilim dalıdır. Mikoloji laboratuvarlarında tıbbi, enfeksiyona neden olan mantarların tespitine yönelik çalışmaların yanı sıra, gıda örneklerinden küflerin izolasyon ve identifikasyonu, küflerin karakterizasyonu, küflerin toksin üretim koşullarının belirlenmesi, mikrobiyolojik etki değerlendirmesi çalışmaları yapılmaktadır.

Gıda mikoloji laboratuvarlarında analizlerde kullanılan cihazlara; inkübatör, Sterilizatör, Mikroskop, Otoklav, Steril kabin örnek olarak gösterilebilir.

Leave a Reply

  Adınız

  E-posta Adresiniz

  Telefon Numaranız

  Firmanız/Kurumunuz

  Hizmet Alanı

  Mesajınız