Skip to main content

Gıda tarımsal ürünlerin işlenerek değerlendirildiği bir endüstridir. İşlenen tarımsal ürününün biyolojik özellikleri, hasat, nakliye, depolama koşulları, ürünlere uygulanan teknolojik işlemler, işlenmiş gıdanın depolama, nakliye, pazarlama ve tüketim aşamaları gıda kalitesini etkiler. Gıda duyusal analiz laboratuvarları gıdalarda renk, doku, kusur gibi duyusal özelliklerini, bu özelliklerin objektif ve sübjektif olarak ölçülmesini, renk, doku ve kusur kontrollerini gerçekleştirmektedir.

Duyusal analiz laboratuvarları, ürüne ait ana karakteristiklerinin, duyusal kalite ve kalite değişimlerinin belirlenmesi, raf ömrü çalışmaları, ürün kontrolü ve yeni ürün planlaması gibi tüketici beklentilerini belirleyerek ürün geliştirme çalışmalarında gıdaların duyusal analizlerinin de yapıldığı laboratuvarlardır.

Leave a Reply

  Adınız

  E-posta Adresiniz

  Telefon Numaranız

  Firmanız/Kurumunuz

  Hizmet Alanı

  Mesajınız