Skip to main content

Farmasötik biyoteknoloji laboratuvarlarında biyofarmasötik ürünler, antimikrobiyal, antibiyofilm, antikanser ve antioksidan çalışmalar ile biyopolimer araştırmaları yapılan çalışmalardır.
Laboratuvarlarda biyoteknoloji kökenli biyolojik ilaçların ve kombinasyon ürünlerinin üretimleri, kalite güvenceleri, kalite risk yönetimi, klinik araştırmaları ve tedavide uygulamaları konularında araştırma çalışmaları yapılır. Farmasötik Biyoteknoloji Laboratuvarı İleri teknoloji ve araçlar ile araştırma ve geliştirmeyi, biyoteknoloji alanında en hızlı gelişen, tedaviye sunulan inovatif (yenilikçi) ilaçlar ve ürünler ile insan sağlığı ve topluma katkı sağlayan, ülkelerin ekonomisinde yüksek katma değer yaratan çalışma alanıdır. Bu laboratuvarlarda GC (Gaz Kromatografisi), Spektrofotometre, HPLC, ICP-MS kullanılan cihazlara örnek olarak verilebilmektedir.

Leave a Reply

  Adınız

  E-posta Adresiniz

  Telefon Numaranız

  Firmanız/Kurumunuz

  Hizmet Alanı

  Mesajınız