Skip to main content

Refraktometre ölçümü yapılan sıvının konsantrasyonu ve içerisinde çözünen madde miktarını ölçen cihazlardır. Işık saydam bir ortamdan diğer saydam ortama geçerken yolundan sapar ve buna ışığın kırınımı denir. Işığın kırınımı ortamın yoğunluğu ile değişir. Konsantrasyon belirlemeye refraktometri, bu amaçla kullanılan alete ise refraktometre denilir. Bal, süt, alkol, antfiriz, tuzluluk refraktometrisi gibi pekçok dijital refraktometre çeşidi vardır.

Leave a Reply

  Adınız

  E-posta Adresiniz

  Telefon Numaranız

  Firmanız/Kurumunuz

  Hizmet Alanı

  Mesajınız