Skip to main content

Diferansiyel Taramalı Kalorimetre cihazı çalışılmakta olan numune ısıtılırken, soğutulurken veya sabit bir sıcaklıkta tutulurken soğurulan veya salıverilen enerji miktarı ölçülmesi amacı ile kullanılmaktadır. Bu teknikte, referans değer ile numuneden gelen veya uzaklaşan ısı farkı sıcaklığa veya zamana bağlı olarak gösterilir. Numune ile referans değer arasında bir sıcaklık farkı saptanırsa, sıcaklığı aynı tutmak için numuneye verilen enerji miktarı değiştirilir. Cihaz ile yapılan çalışmada numunedeki faz değişimi sırasındaki ısı transferi miktarı saptanabilir. Cihaz termal analiz laboratuvarlarında kullanılmaktadır.

Leave a Reply

  Adınız

  E-posta Adresiniz

  Telefon Numaranız

  Firmanız/Kurumunuz

  Hizmet Alanı

  Mesajınız