Skip to main content

Çevre araştırma laboratuvarı çevresel örneklerin örnekleme öncesi hazırlanması, işlenmesi ve örnekleme sonrası analize hazır hale getirilmesi çalışmalarının yapıldığı laboratuvarlardır. Analiz kategorilerine;
• Su analizleri
Atıksu analizleri
Artıma çamuru analizleri
Toprak analizleri
• Hava kirlenmesi analizleri verilebilir.

Leave a Reply

  Adınız

  E-posta Adresiniz

  Telefon Numaranız

  Firmanız/Kurumunuz

  Hizmet Alanı

  Mesajınız