Kaygılı Çocuk ve Gençlerle Corona Virüsünü Konuşmak

Mart 11, 2020 Ülkemizde ilk vakanın teyid edilmesiyle hepimizin kaygısı arttı. Dünden beri okullardan gelen mailler, tüm sosyal medyada alınacak önlemlerden bahsedilmesi yararlı olduğu kadar kaygımızı da arttırıyor. Çocuklar ve gençler de elbette bu kaygıdan paylarını alıyorlar. Bu konuda normal şartlarda yapılacak olan gerçek ve yeteri kadar bilgilendirme yapmaktır. Gereğinden fazla ve gerçekliğinden emin olmadığımız […]

Laboratuvar Güvenliği Eğitimi

Laboratuvarlar gibi tehlikeli kimyasal ve biyolojik maddeler ile sürekli yakın temasta bulunulan çalışma ortamlarında başta biyolojik ve kimyasal riskler ve bunların yanı sıra da yapılan işin niteliğine göre fiziksel ve ergonomik riskler de çalışanları tehdit etmektedir. Bu nedenle laboratuvar çalışmalarında güvenlik işveren ve yönetim tarafından öncelikli olarak ele alınmalı ve uygulanabilir bir risk yönetimi ile […]

Sağlık Sektöründe Lojistik: Depolama Ve Dağıtımda İsg

Alpay ONKARDEŞLER-Yöndes Yönetim Danışmanlık-USB Ulusal Sistem Belgelendirme makale

Günümüzde işletmeler serbest piyasa koşullarında firma devamlılığını sağlamak ve kar elde etmek gibi hedeflerle birbirleriyle kıyasıya rekabet etmektedirler. Bu nedenle rekabet avantajı sağlayacak tüm unsurlar değerlendirilmekte ve farklılık yaratarak rakiplerden bir adım öne geçme gayretleri giderek artmaktadır. Firmaların bilgi paylaşımının üst seviyede olduğu günümüz koşullarında üretim maliyetleri benzerlik göstermekte ve rekabet avantajı için lojistik, iş […]

Gıda Güvenliği İçin Ambalajın Güvenirliği

Gıdalarımızın yeteri kadar güvenilir olması, tarladan sofraya tüm aşamalarda kullanılan girdilerin ve proseslerin hem kaliteli ve hem de güvenli olması ile doğrudan ilişkilidir. Gıda güvenliğine etki eden faktörlerden biri ise gıdanın sunulduğu ‘Ambalaj’ dır. Uluslararası otoriteler ‘Yüksek Riskli Ürün’ kavramı ile aslında ambalajın sadece gıda için değil, insan tüketimi için amaçlanan (gıdalar, ilaçlar vs) veya […]

Zihin Değişir, Beyin Değişir

Özenç ERTAN ÖZTEKİN makale

Hayatta özellikle de erken yaşlarda yaşadığımız deneyimler bizleri tüm yaşamımız boyunca oldukça derinden etkilemeye devam eder. Bu cümle psikoloji bilimi ile uğraşan veya ilgi duyan herkes için son derece aşina ve neredeyse tartışılmaz bir gerçektir. Tüm klinik deneyimlerde hatta günlük yaşam deneyimlerimizde gözlemlediğimiz bir durumdur. Son yıllarda ortaya çıkan fMRI, PET, SPECT gibi teknolojiler sayesinde […]