Skip to main content

Türbidimetre suyun bulanıklık derecesini ölçmek amacı ile kullanılan cihaza verilen isimdir. Bu cihazlar ile içme sularında, atık  sularda, endüstriyel  kullanım  sularında ve yeraltı  sularında bulanıklık ölçümü  yapılabilmektedir. Bulanıklık ölçümleri su kalitesinin izlenebilmesi için önem taşımaktadır. Atıksu, içecek üretimi, elektrokaplama ve petrokimya uygulamalarında bulanıklık ölçümleri yapılmaktadır. Suda bulanıklığa neden olan maddeler; askıda maddeler, planktonlar ve diğer organik maddelerdir. Bulanıklık suyun optik özelliğini etkiler. Bulanıklık ölçümünün temel prensibi, numuneye gelen ışığın, bulanıklık tarafından absorbe edilmesine ve dağılmasına dayanır.

Leave a Reply

  Adınız

  E-posta Adresiniz

  Telefon Numaranız

  Firmanız/Kurumunuz

  Hizmet Alanı

  Mesajınız