Skip to main content

Sanayi ve enerji üretim tesislerinin faaliyetleri sonucu atmosfere yayılan is, duman, toz, gaz, buhar ve aerosol halindeki emisyonların kontrol altına alınması, hava kirlenmeleri sebebiyle çevrede ortaya çıkan olumsuz etkilerin giderilmesi ve bu etkilerin tekrar ortaya çıkmamasının sağlanması amacıyla hava kalitesi kapsamında yürürlüğe konmuş mevzuatlara uygun ölçüm, örnekleme ve analizler yapılmaktadır. Baca gazı ölçüm cihazları, işletme ve konutlardan yayılan atık gazın test edilmesi, oksijen ve karbon değerlerinin ölçülmesi, yanma verimliliğinin ve kayıpların hesaplanmasını sağlanmaktadır.Kazan servislerinde, ağır sanayideki kazanlarda ve işletmelerdeki farklı proseslerin emisyon ölçümlerinde kullanılmaktadır.

Leave a Reply

  Adınız

  E-posta Adresiniz

  Telefon Numaranız

  Firmanız/Kurumunuz

  Hizmet Alanı

  Mesajınız