Kaygılı Çocuk ve Gençlerle Corona Virüsünü Konuşmak

Mart 11, 2020 Ülkemizde ilk vakanın teyid edilmesiyle hepimizin kaygısı arttı. Dünden beri okullardan gelen mailler, tüm sosyal medyada alınacak önlemlerden bahsedilmesi yararlı olduğu kadar kaygımızı da arttırıyor. Çocuklar ve gençler de elbette bu kaygıdan paylarını alıyorlar. Bu konuda normal şartlarda yapılacak olan gerçek ve yeteri kadar bilgilendirme yapmaktır. Gereğinden fazla ve gerçekliğinden emin olmadığımız […]

Laboratuvar Güvenliği

LabSafe Laboratuvar Güvenliği Eğitimleri ve Danışmanlık Hizmetleri EĞİTİM HİZMETLERİMİZ E101 Laboratuvarda Çalışanlara Yönelik İş Güvenliği Bilinçlendirme ve Farkındalık Eğitimi Genel İş Sağlığı ve Güvenliği Kuralları, Güvenli Çalışma İlkeleri Laboratuvarda Oluşabilecek İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Sebepleri Çalıştığımız Kimyasalları ve Mikroorganizmaları Tanıyalım Laboratuvar Kazalarının Önlenmesi ve Alınması Gereken Tedbirler Kimyasalların ve Atıklarının Depolanması, Toplanması ve Bertarafı […]

Sağlık Sektöründe Lojistik: Depolama Ve Dağıtımda İsg

Alpay ONKARDEŞLER-Yöndes Yönetim Danışmanlık-USB Ulusal Sistem Belgelendirme makale

Günümüzde işletmeler serbest piyasa koşullarında firma devamlılığını sağlamak ve kar elde etmek gibi hedeflerle birbirleriyle kıyasıya rekabet etmektedirler. Bu nedenle rekabet avantajı sağlayacak tüm unsurlar değerlendirilmekte ve farklılık yaratarak rakiplerden bir adım öne geçme gayretleri giderek artmaktadır. Firmaların bilgi paylaşımının üst seviyede olduğu günümüz koşullarında üretim maliyetleri benzerlik göstermekte ve rekabet avantajı için lojistik, iş […]

Gıda Güvenliği İçin Ambalajın Güvenirliği

Gıdalarımızın yeteri kadar güvenilir olması, tarladan sofraya tüm aşamalarda kullanılan girdilerin ve proseslerin hem kaliteli ve hem de güvenli olması ile doğrudan ilişkilidir. Gıda güvenliğine etki eden faktörlerden biri ise gıdanın sunulduğu ‘Ambalaj’ dır. Uluslararası otoriteler ‘Yüksek Riskli Ürün’ kavramı ile aslında ambalajın sadece gıda için değil, insan tüketimi için amaçlanan (gıdalar, ilaçlar vs) veya […]