Skip to main content

Aşılar, insan ve hayvanlarda humoral (Vücut sıvılarından ileri gelen) ve sellüler (hücresel) karakterde oluşan aktif bağışıklığı uyararak infeksiyonlara karşı koruma sağlayan biyolojik maddelerdir. Ancak vücudun mikroorganizmalara karşı korunmasında, pasif bağışıklığın da rolü fazladır ve her ikisi (aktif ve pasif bağışıklık) birden etkin olurlar.
Aktif bağışıklık için kullanılan aşılar başlıca iki gruba ayrılırlar;

1) Klasik (konvansiyonel) aşılar (aktif ve inaktif)
2) Biyoteknolojik aşılar

Aşı teknolojisi laboratuvarlarında geliştirilen aşılar için şu hususlar önem taşımaktadır. Aşılar etkili olmalı, uzun süre bağışıklık vermeli, aşılar uzun süre dayanmalı ve muhafaza edilebilmeli, tek bir dozun oluşturduğu bağışıklık yeterli olmalı, aşıda yan etki ve toksik etkileri olmamalı, geliştirilen aşılar ucuz olmalı, kolay bulunmalı, güvenilir olmalı ve aşı infeksiyon oluşturmamalıdır.

Aşı teknolojisi laboratuvarlarında gerekli olan cihaz ve ekipmanlara Bioanalyzer, deney hayvanları ünitesi, kütle spektrometresi, mikroskop, hücre kültür odaları örnek olarak gösterilebilir.

 

Leave a Reply

  Adınız

  E-posta Adresiniz

  Telefon Numaranız

  Firmanız/Kurumunuz

  Hizmet Alanı

  Mesajınız