Laboratuvar Güvenliği

LabSafe Laboratuvar Güvenliği Eğitimleri ve Danışmanlık Hizmetleri

EĞİTİM HİZMETLERİMİZ

E101 Laboratuvarda Çalışanlara Yönelik İş Güvenliği Bilinçlendirme ve Farkındalık Eğitimi

Genel İş Sağlığı ve Güvenliği Kuralları, Güvenli Çalışma İlkeleri
Laboratuvarda Oluşabilecek İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Sebepleri
Çalıştığımız Kimyasalları ve Mikroorganizmaları Tanıyalım
Laboratuvar Kazalarının Önlenmesi ve Alınması Gereken Tedbirler
Kimyasalların ve Atıklarının Depolanması, Toplanması ve Bertarafı

E102 Çalışanların Yasal Hak ve Sorumlulukları

E103 Yöneticiler için Laboratuvarda İş Güvenliği Prensipleri, Yönetsel ve Mühendislik Önlemleri

E104 Kişisel Koruyucu Donanımlar

E105 Tehlikeli Kimyasalların Yönetimi

E106 Yangın Güvenliği

E107 Çalışma Ergonomisi

E108 Çevre Bilinçlendirme Eğitimi

E109 ADR Tehlikeli Maddeler Genel Farkındalık ve Göreve Özgü Eğitimleri

DANIŞMANLIK HİZMETLERİMİZ

D101 Risk Değerlendirme Analizleri

D102 Acil Eylem Planı Oluşturulması

D103 Ortam Ölçümleri

Gürültü Ölçümleri ve Gürültü Haritaları
Toz Ölçümleri ve Toz Dağılımı Haritaları
Çalışma Ortamı Kimyasal Maruziyet Limiti Analizleri
Asbest Ölçümleri
Titreşim Ölçümleri
Termal Konfor Ölçümleri(Isı,nem)
Aydınlatma (Işık Şiddeti) Ölçümleri
Ağır Metal Ölçümleri
Buhar ve Gaz Halindeki organik ve inorganik maddelerin analizleri
Aşırı derece tehlikeli maddelerin analizleri (PAH)

D104 Yangın Güvenliği

Patlamadan Korunma Dökümanı Hazırlanması

D105 Güvenlik Raporu Hazırlanması (SEVESO)

D106 Atık Yönetimi Planlanması

D107 Atık Beyan Formlarının Hazırlanması

D108 Kimyasal Depo Dizaynları ve Yasal Düzenlemeler

D109 Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Taşınması (ADR) – Taraflara Özgü Sorumluluklar

http://www.laboratuvarguvenligi.com/default.aspx