Laboratuvar Güvenliği Eğitimi

Laboratuvarlar gibi tehlikeli kimyasal ve biyolojik maddeler ile sürekli yakın temasta bulunulan çalışma ortamlarında başta biyolojik ve kimyasal riskler ve bunların yanı sıra da yapılan işin niteliğine göre fiziksel ve ergonomik riskler de çalışanları tehdit etmektedir.

Bu nedenle laboratuvar çalışmalarında güvenlik işveren ve yönetim tarafından öncelikli olarak ele alınmalı ve uygulanabilir bir risk yönetimi ile mevcut riskler en aza indirilerek çalışma ortamları güvenli hale getirilmelidir.
Ancak laboratuvar çalışmalarınızda güvenli ve kaliteli bir çalışma süreci yaratmak tek taraflı bir çaba değildir. Çalışanlar, iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının sürdürülebilir olmasının kendi ellerinde olduğu bilincine varmalı ve iş ortamında benimsetilmek istenen “Güvenlik Kültürünü Yaşam Biçimidir” anlayışını oluşturmak için yönetime destek vermelidir.

İŞ GÜVENLİĞİ BİLGİYE DAYANIR!

LabSafe olarak bizler, değeri tam anlaşılmış ve özümsenmiş güvenlik bilincinin yaşam biçimimizi oluşturduğu anlayışı ile yola çıktık. Amacımız laboratuvarlar gibi çok tehlikeli çalışma ortamlarında çalışanların karşı karşıya kaldıkları riskleri doğru olarak belirleyebilmede yönetime destek vermek ve söz konusu mesleki riskleri ortadan kaldırmak ya da minimize etmek için gerek yöneticilere gerekse de çalışanlara gereken desteği sağlamaktır.

Laboratuvar Güvenliği Bilinçlendirme ve Farkındalık Eğitimleri, Tehlikeli Kimyasalların Doğru Depolanması ve Atık Yönetimi Eğitimleri, Risk Değerlendirme Analizleri ve Atık Yönetimi Planlaması LabSafe hizmetleri arasında yer almaktadır.

Laboratuvarınızda daha güvenli çalışma ortamı yaratmanızda destek almak için;

www.laboratuvarguvenligi.com

info@laboratuvarguvenligi.com

https://labstok.com

bilgi@labstok.com